Jazykové kurzy a preklady

Jazyková škola best4u úspešne pôsobí na trhu od septembra 2004. Zameriava sa na jazykovú výučbu a prekladateľskú činnosť.

 

Jazyková výučba:

Organizujeme kurzy angličtiny, nemčiny a ruštiny.

Naša aktuálna ponuka jazykových kurzov sa sústreďuje na firemnú a individuálnu výučbu. Zabezpečujeme kurzy rôzneho zamerania a intenzity v rámci celej Bratislavy pre jednotlivcov, miniskupiny (2 -4 účastníkov) a štandardné skupiny (5 - 10 účastníkov). Cieľovou skupinou sú zamestnanci firiem, manažéri a podnikatelia. 

Všetky naše kurzy sú šité na mieru konkrétneho klienta, čiže zameraním, obsahom, intenzitou a výberom učebných materiálov ich prispôsobujeme potrebám a požiadavkám klientov.

 


Prekladateľská činnosť:

Ponúkame služby v oblasti prekladateľskej činnosti - odborné aj úradné/súdne preklady. Prekladáme odborné texty rôzneho zamerania a úradné listiny v jazykoch angličtina, nemčina, ruština, polština a taliančina.

Našim cieľom je:

  • kvalita poskytovaných služieb,
  • profesionalita,
  • spokojnosť našich klientov a dlhodobá spolupráca.

PPC kampane